Naprawa wysyłkowa

Uszkodzony sprzęt kurier odbierze z domu lub firmy klienta. Następnie naprawiony odwiezie z powrotem w ustalone miejsce. Usługę możesz zamówić wybierając jedną z trzech opcji kontaktu:

Wypełnij formularz zamówienia

Zadzwoń na numer telefonu +48 504 806 905

Napisz e-mail na adres serwis@isense.pl

Instrukcja wysyłki urządzenia do serwisu iSense.pl

W prosty sposób przygotujesz swoje urządzenie, które chcesz wysłać do naszego serwisu.

Przed wysyłką:

Zrób kopię zapasową danych - nie bierzemy za nie odpowiedzialności.

Jeżeli to możliwe naładuj i wyłącz urządzenie.

Zapakuj sprzęt w miękką otulinę.

Wypełnij i wydrukuj formularz wysyłki sprzętu i dołącz do paczki.

Nadając paczkę naszym kurierem:

Upewnij się, że kurier zaznaczył ubezpieczenie paczki na kwotę wartości sprzętu - podaj mu ją.

Zanotuj nasz adres: Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, poziom -1, lok. A32 , tel.: 504 806 905.

Zachowaj dowód nadania - jest na nim numer śledzący.

Prosimy o nie zaznaczanie innych opcji na liście przewozowym, niż faktyczna kwota ubezpieczenia. Każda dodatkowa opcja z wyjątkiem ubezpieczenia, będzie doliczona do kosztu naprawy.

Odbierając urządzenie:

Przygotuj odliczoną kwotę jeśli płacisz za pobraniem.

Sprawdź stan paczki i otwórz paczkę w obecności kuriera.

Regulamin serwisu iSense.pl

Słownik:

Serwis- Serwis firmy P&E Services, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Klient- osoba fizyczna lub prawna dostarczająca sprzęt do diagnozy, naprawy

 

 1. Naprawy wykonywane w iSense.pl (dalej Serwis) są naprawami pogwarancyjnymi, Serwis za zgodą Klienta może przekazać sprzęt serwisowi autoryzowanemu jeśli podlega on gwarancji lub akcji serwisowej.
 2. Serwis w żadnym wypadku nie bierze odpowiedzialności za dane zgromadzone w pamięci urządzeń oraz ich ustawienia systemowe. Klient proszony jest o wykonywanie kopii zapasowej danych przed oddaniem urządzenia do naprawy.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że urządzenia poddane działaniu cieczy lub wilgoci mogą zachowywać się niestabilnie, wykazywać zmiennie symtopmy uszkodzeń w procesie diagnozy lub naprawy.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje ewentualnej aktualizacji oprogramowania dostarczonego do naprawy lub wyceny urządzenia.
 5. Serwis co do zasady udziela 90 dniowej gwarancji na realizowane naprawy chyba, że producenci instalowanych komponentów (np. dyski, kości RAM) udzielają dłuższej gwarancji.
 6. Potwierdzeniem gwarancji jest faktura, paragon lub potwierdzenie serwisowe potwierdzające fakt jej dokonania i rozliczenia.
 7. Gwarancję anulują uszkodzenia mechaniczne urządzenia, zalania, zawilgocenia, działania temperatury i innych czynników o parametrach nie dopuszczalnych przez producenta, nieuzgodnione próby napraw, zdjęcie plomb serwisowych oraz uszkodzenia spowodowane przez czynniki lub podzespoły o których nieprawidłowym działaniu Klient nie poinformował serwisu.
 8. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest zgłoszenie problemu w ciągu 14 dni od jego wystąpienia ale nie później niż w ostatnim dniu gwarancji.
 9. Co do zasady diagnoza w iSense.pl jest bezpłatna, Serwis w momencie przyjęcia urządzenia może jednak odmówić bezpłatnej wyceny jeśli proces diagnozy będzie pracochłonny lub przekracza bieżące możliwości serwisu.
 10. Diagnoza dotyczy tylko problemów sygnalizowanych przez Klienta.
 11. Klient przy oddaniu sprzętu otrzymuje pisemne potwierdzenie przyjęcia urządzenia do naprawy. W przypadku wątpliwości co do personaliów osoby odbierającej sprzęt potwierdzenie jest dokumentem koniecznym do odbioru sprzętu.
 12. Warunkiem koniecznym do odbioru sprzętu z naprawy jest uiszczenie kosztu naprawy, możliwa jest także płatność za pobraniem kurierowi.
 13. Serwis nie zwraca wymienionych części, chyba, że przed naprawą ustalono inaczej. Może to mieć znaczny wpływ na koszt naprawy.
 14. W przypadku wysyłki sprzętu do serwisu obowiązek bezpiecznego zapakowania sprzętu spoczywa na Kliencie.
 15. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ciągu 30 dni od powiadomienia Klienta, Serwis jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie sprzętu. Opłata ta wynosi 2zł netto za każdy dzień przechowania.
 16. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na urządzeniu folie ochronne, szyby, naklejki i powłoki ochronne, karty SIM.
 17. Niniejszy regulamin obowiązuje od 16 stycznia 2016 roku.
 18. Klient ma prawo do modyfikacji, wglądu i usunięcia danych osobowych z bazy danych serwisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Usunięcie danych osobowych może uniemożliwić realizację gwarancji na naprawę.
 19. Klient oddając sprzęt do naprawy dobrowolnie akceptuje niniejszy regulamin.